Oferta

Wierzymy, że w rozwoju ważne jest wspierające otoczenie, które daje podstawy pod duże sukcesy małych odkrywców.

Zadzwoń do nas:
664 855 725

Zostaw numer telefonu lub e-mail,
skontaktujemy się z Tobą

KDR_Tu honorujemy Karte Duzej Rodziny
konsultacje

KONSULTACJE

Konsultacje/porady wychowawcze

Konsultacje skierowane są do rodziców dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia (porady dotyczące kwestii wychowawczych, rozwojowych, rodzinnych; wsparcie psychologiczne).

Warto zasięgnąć konsultacji, gdy dziecko przejawia poniższe zachowania:

 • trudności z adaptacją (do przedszkola/ szkoły)
 • trudności w nauce, opuszczanie szkoły
 • kłopoty z radzeniem sobie z emocjami i/lub relacjami z rówieśnikami
 • wycofanie w kontaktach z rówieśnikami i/ lub rodziną
 • zmienność nastroju
 • agresywność
 • zaburzenia odżywiania
 • trudności związane ze snem
 • problemy z koncentracją uwagi
 • nadpobudliwość ruchowa
 • kontakt z używkami
 • zaburzenia somatyczne nie dające się wyjaśnić od strony medycznej

Klara Sztyler-Małek
(młodzież, dorośli)
Sob: 10-15

Przemek Chojnacki (dorośli)
Wt: 18-21

Adam Wolniak
(młodzież, dorośli)
Śr: 14-19

diagnoza

DIAGNOZA

Prowadzimy diagnozę w niżej wymienionych obszarach:

 • Diagnoza rozwoju poznawczo-intelektualnego,
 • Diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego,
 • Diagnoza gotowości szkolnej,
 • Diagnoza więzi rodzinnych,
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej.

ZAJĘCIA PROWADZI

Agnieszka Kornel
Pon: 10-18

terapia_reki

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki jest programem stworzonym w odpowiedzi na potrzebę usprawnienia motoryki malej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Terapia ta skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego (wzmożone lub obniżone napięcie),
 • nieprawidłową postawę ciała,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • trudności z codziennymi czynnościami (np. picie z kubka, używanie sztućców, zakładanie butów),
 • problemy z zabawami angażującymi zdolności manualne (zabawy konstrukcyjne, lepienie z plasteliny),
 • problemy z grafomotoryka (pisanie, malowanie),
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Terapia ręki poprzez ćwiczenia i zabawy wspomaga rozwój motoryki malej, dostarcza wrażeń dotykowych, wzmacnia sprawność ruchowa dloni dziecka, umiejętność prawidłowego chwytu przyrządów pisarskich oraz koordynacje pomiędzy dłońmi, a także zdolność pisania.

ZAJĘCIA PROWADZI

Agnieszka Kornel
Pon: 10-18

alpakoterapia

ALPAKOTERAPIA

Jesteśmy jednym z kilku ośrodków w Polsce i pierwszym w Warszawie, gdzie można spotkać alpaki. Alpaka to roślinożerny ssak z rodziny wielbłądowatych. Przybyła do Polski z Ameryki Południowej. Alpaki są przyjazne, łagodne, inteligentne i łatwo się uczą.
Alpakoterapia kierowana jest do wszystkich dzieci, a także i dorosłych, którzy po prostu złaknieni są kontaktu ze zwierzęciem. Alpaki pomagają także ludziom starszym. Alpakoterapia wspiera terapię w zakresie rehabilitacji oraz pełni funkcję wychowawczą i resocjalizacyjną. Alpakoterapia wspiera dzieci w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej; dba także o ich rozwój ruchowy.

Alpakoterapia kierowana jest do:

 • dzieci mających problemy emocjonalne
 • dzieci nieśmiałych, zamkniętych w sobie
 • dzieci z autyzmem, ADHD, zespołem Downa, ADHD, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci i dorosłych doświadczających trudności życiowych, stresu, załamań nerwowych
 • do osób starszych
 • do osób, które lubią zwierzęta

Zajęcia dla dzieci: alpakoterapia indywidualna i grupowa
Podczas zajęć z alpakami dzieci uczą się jakie te zwierzęta są, mogą je głaskać, karmić marchewką. Dowiadują się jak można opiekować się alpakami, co zwierzęta lubią, a czego nie lubią. Głaskanie i przytulanie alpak pomaga rozluźnić się i otworzyć. Kontakt z nimi może poprawić samopoczucie. Obcowanie z alpaką zmniejsza lęk, stres i zwiększa zaufanie. Łagodzi uczucie napięcia i niepokoju.
Elementy zajęć:
Edukacyjny- nauka o przyrodzie, zwierzętach, w tym o alpakach
Relaksacyjny- kontakt ze zwierzęciem, przytulanie, głaskanie alpak
Ruchowe- zabawy ruchowe
Integracyjny- zabawy zespołowe (w przypadku grup)

Alpakoterapia indywidualna
Pierwsze spotkanie dziecka z alpakami trwa 60 minut, kolejne spotkania- 30 minut. Przed pierwszymi zajęciami dziecka zapraszamy rodzica/ rodziców na jednorazową konsultację z psychologiem w celu zebrania wywiadu o dziecku.
Alpekoterapia grupowa
Zajęcia grupowe dla dzieci trwają 2 godziny. Odbywają się w ośrodku lub w danej placówce. Uczestniczą w nich dwie alpaki. Zajęcia mogą odbywać się na zewnątrz lub w odpowiednio dużej sali. Maksymalna liczebność grupy to 20 osób. Zajęcia mogą być podzielone na grupy (np. dwie dwudziestoosobowe grupy po 1 h). Na zajęciach muszą być obecni opiekunowie grup z danej placówki.

Zajęcia dla dzieci i dorosłych: trekking z alpakami
Zapraszamy osoby dorosłe indywidualnie lub z rodzinami na spacery z alpakami.

Grupowe/rodzinne zapisy ustalane są indywidualnie. Prosimy o kontakt z recepcją.

koparka-cion

KOPARKA

Mój syn marzył o prawdziwej, dużej, tajemniczej i niedostępnej dla dzieci Koparce.
Jako ojciec wyznaję zasadę, że marzenia są po to, by jest spełniać, dlatego dałem mu na to namacalny dowód.
I oto jest! Na wyciągnięcie ręki, gotowa do poznania, dotknięcia i sprawdzenia.
Pod okiem opiekuna, Maksiu oraz inne dzieci, mogą doświadczyć tego, co z pozoru wydawać by się mogło nieosiągalne.
Czy może być dla dziecka lepsza motywacja do podążania za swoimi marzeniami?

Warto umożliwić dziecku kontakt z Koparką, ponieważ:

 • jest to urządzenie magiczne – znane tylko z placu budowy
 • warto umożliwić poznanie nieznanego, ponieważ daje to poczucie sprawstwa i mocy
 • obcowanie z tak dużą maszyną wzmacnia poczucie własnej wartości

 

Promocja! Do pierwszego wejścia do koparki mogą Państwo dobrać bezpłatnie sesję alpakoterapii.

integracja_sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Zapewniamy:

Terapię integracji sensorycznej przeznaczoną dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, lecz doświadczających określonych trudności w przedszkolu lub na etapie wczesnoszkolnym.

Warto zdecydować się na terapię integracji sensorycznej gdy dziecko przejawia poniższe zachowania:

 • bywa nadmiernie ruchliwe i pobudzone
 • ma trudności z koncentracją uwagi
 • chodzi na palcach
 • bywa agresywne względem rówieśników
 • zdarzają mu się zachowania autoagresywne
 • czasami zdaje się nie odczuwać bólu
 • obgryza paznokcie
 • siada w nietypowej pozycji z kolanami z przodu, a stopami z tyłu
 • drażnią je metki w ubraniach, szorstkie materiały
 • nerwowo reaguje na przypadkowy dotyk,
 • nie przepada za czasem kąpieli
 • nie lubi czesania włosów, obcinania paznokci,
 • jest wycofane, onieśmielone w grupie rówieśniczej
 • zdarzają mu się nietypowe, nieadekwatne dla sytuacji reakcje emocjonalne
 • jest wybredne podczas posiłków
 • często zasłania uszy rękoma
 • ma objawy choroby lokomocyjnej

Dodatkowo, jeśli obserwujesz u swego dziecka dwa lub więcej objawów z powyższej listy, warto udać się z nim na badanie przesiewowe z zakresu integracji sensorycznej, by móc lepiej zrozumieć to, jak dziecko funkcjonuje, trafniej odpowiadać na jego potrzeby, ułatwić mu funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, naukę w szkole oraz zapewnić mu harmonijny rozwój.

ZAJĘCIA PROWADZI

Agnieszka Kornel
Pon: 10-18

billionphotos-1083611

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Pomoc w stymulacji rozwoju psychoruchowego (pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne) dziecka niepełnosprawnego oraz jego społecznego rozwoju.  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  nie wyklucza jego udziału w wychowaniu przedszkolnym.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Beneficjentami zajęć są dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego, nie później jednak niż do 8 roku życia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Organizacja zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ośrodku Koparka:

 • zajęcia realizowane są w wymiarze 4 godzin w miesiącu; w godzinach od 15:00 – 20:00 (pon.- pt.)
 • zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i/lub jego rodziną,
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci,
 • zajęcia prowadzone są cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem i obejmują okres trzymiesięczny,
 •  o rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego,
 • każde dziecko może korzystać z jednego cyklu zajęć specjalistycznych.
 • rodzice podpisują oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce,
 • po każdym cyklu następuje podsumowanie prowadzonej terapii.

 

ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA DZIECKA:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Rodzaje prowadzonych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • integracja sensoryczna,
 • trening umiejętności społecznych.

Zajęcia prowadzą:
Aleksandra Wojciechowska
Magdalena Olakowska
Anna Flis
Karolina Domagała

balloons-32260_640

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Urodziny organizowane w Ośrodku Koparka są spersonalizowane, czyli dostosowane  do potrzeb i zainteresowań konkretnego dziecka.

W trakcie tworzenia szczegółowej oferty konsultujemy wszelkie pomysły z rodzicami dziecka, ponieważ tworzymy program wydarzenia na podstawie tego, co ich dziecko lubi, czego nie lubi, czym się interesuje. Bierzemy pod uwagę wszystkie wskazówki, tak aby jubilat przeżył niezapomniane urodziny!

Zajęcia z alpakami są stałym punktem w planie urodzin; dodatkowo staramy się, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na dworze – organizujemy dla nich przeróżne zabawy (np. podchody, robienie eksperymentów) oraz atrakcje (np. ognisko).

Ostateczny koszt organizacji urodzin w Ośrodku jest ustalany po kontakcie
z rodzicami. Cena zależy od ilości gości, czasu trwania urodzin i tego, co jest w programie. Znaczenie ma również to, czy jest zapotrzebowanie na poczęstunek, stworzenie „Kącika dla maluchów” (poniżej 4. roku życia) czy dekorację otoczenia.

 

Wariant I – 600 zł – 900 zł

Ilość gości: do 7
Czas trwania: 2 godziny
1 animator
Bez przekąsek z naszej strony.

 

Wariant II – 1 000 zł – 1 600 zł

Ilość gości: 8 – 14
Czas trwania: 3 godziny
1-2 animatorów
Możliwe przekąski z naszej strony (np. pokrojone owoce i warzywa, koreczki, małe kanapki).

 

Wariant III – 1 600 – 2 500 zł

Ilość gości: 15 – 26

Czas trwania: 3 – 4 godziny
2 – 3 animatorów + Goście Specjalni (np. animator cyrkowy, magik, plastyk, muzyk)

Możliwe przekąski z naszej strony (np. pokrojone owoce i warzywa, koreczki, małe kanapki).
W tym wariancie proponujemy dodatkowe atrakcje. Dysponujemy sprawdzoną bazą osób: animator cyrkowy – nauka żonglowania, magik, profesjonalne eksperymenty chemiczne
i fizyczne, warsztaty LEGO, nauka programowania, zajęcia z gliną, warsztaty survivalu, kulinarne, muzyczne.
W prezencie od Ośrodka jubilat otrzymuje voucher na spacer z alpakami dla całej rodziny do zrealizowania po urodzinach.

Wariant IV 300 – 500 zł

Jeśli chcieliby Państwo zaprosić alpaki do siebie na urodziny dziecka, a nie organizować ich w Ośrodku Koparka – istnieje taka możliwość.
Możemy iść na spacer (starsze dzieci) albo przeprowadzić warsztat, dotyczący tych sympatycznych zwierząt w ogródku lub w parku.

Pula aktywności / propozycji / zajęć do wyboru:

 • zajęcia z alpakami (karmienie, głaskanie, przytulanie, czesanie, chodzenie na smyczy –
  w zależności od wieku; albo po naszej działce albo po okolicy ośrodka),
 • praca plastyczna z wełną alpaki (prace zabierają dzieci do domu),
 • eksperymenty (np. wulkan)
 • zabawy zręcznościowe,
 • zabawy z Chustą Klanzy,
 • gry rozwijające współpracę,
 • podchody,
 • zabawy sensoryczne (np. domową ciastoliną, cieczą nienewtonowską),
 • tor przeszkód,
 • prace z modeliną (dzieci zabierają utwardzone prace do domu),
 • kulinaria (np. ozdabianie ciastek)
 • quiz o jubilacie / jubilatce,
 • wspólne przygotowanie prezentu – rysunku,
 • niesztampowe zajęcia plastyczne,
 • ognisko z kiełbaskami,
 • grill,
 • oraz wszelkie inne zajęcia, które Państwo nam zasugerują znając świetnie swoje dziecko

Zapraszamy 😀

Często zadawane pytania:

 1. Jak wyglądają urodziny, kiedy jest ładna pogoda, a jak, kiedy jest zimno
  i brzydko?

  Kiedy jest idealna pogoda całe urodziny odbywają się na dworze, ale zawsze mamy „plan B” i możliwość przeprowadzenia zajęć w budynku. Generalnie preferujemy jak najwięcej zabaw na dworze i nie boimy się złej pogody. W sezonie wiosennym i jesiennym mile widziane jest dopisanie na zaproszeniach prośby o odpowiednio ciepłe i wygodne ubranie. Ponadto, na naszych urodzinach dzieci nieraz się brudzą, na przykład podczas eksperymentów i działań plastycznych.
 1. Czy trzeba przynosić własne sztućce, kubki, talerzyki, serwetki?

  Nie ma takiej potrzeby, wszystko mamy.
 1. Czy możemy przynieść własne przekąski?Tak. My również możemy przygotować przekąski, wówczas cena urodzin wzrasta.
 1. Jakie przekąski oferujecie?Zależy nam, żeby przekąski były zdrowe. Oferujemy małe, kolorowe kanapeczki z szynką, serem, warzywami; kolorowe koreczki w wersji słonej albo słodkiej; warzywa, owoce, chrupki kukurydziane, słone paluszki. Ponadto możemy zorganizować dodatkowe zajęcia, podczas których, dzieci będą ozdabiać ciastka (polewą/lukrem, bakaliami) i oczywiście je zjeść lub zabrać do domu J
 1. Czy można sobie u Państwa zrobić kawę/herbatę?Mamy kuchnię, w której do dyspozycji rodziców są: czajnik, ekspres, kawa, herbata, cukier, porcelanowe kubki i talerzyki, szklanki, sztućce. Są też jednorazowe naczynia i serwetki.
 1. Co proponują Państwo dorosłym na czas urodzin dzieci?Przy ilości dorosłych poniżej 10 osób można komfortowo spędzić czas w jednym z pomieszczeń, gdzie przygotujemy stolik i krzesła, można przynieść własne przekąski. Można również zostawić dzieci i udać się na spacer do pobliskiej kawiarni, np. „Lollipop Caffe” (ul. Przewodowa 23), „Meryk” (ul. Patriotów 125), „Mytlewski” (ul. Trakt Lubelski 155).
 1. Czy mogą Państwo zadbać o dekoracje?
  Dekorujemy salę i ogród balonami i girlandami. Mamy kolorowe  talerzyki, kubeczki i sztućce, które z pewnością przypadną dzieciom do gustu. Każde dziecko może wybrać swój ulubiony kolor sztućców.
 1. Co mogą Państwo zaproponować maluchom (w wieku poniżej 4 lat), które wolą być przy rodzicach?Jeśli jest taka wcześniejsza prośba, przygotowujemy „Kącik Malucha”. Mamy materac, stolik i niskie krzesełka, kredki i kolorowanki, domową ciastolinę.
 1. Co dzieci robią z alpakami?Głaszczą, przytulają, karmią marchewkami i prowadzą na smyczy. Poznają podstawowe informacje o zwierzętach. Starsze dzieci mogą przejść z alpakami tor przeszkód. Na koniec zajęć wykonują pracę plastyczną: wyklejają wełną alpak obrys zwierzęcia na kartce. Gotowe prace dzieci zabierają do domu.
 1. Czy alpaki mają mogą być niebezpieczne dla dzieci?Na wstępie zajęć opiekun opowiada dzieciom o podstawowych zasadach zachowania przy zwierzętach, o tym co alpaki lubią, a czego nie. Nasze alpaki pochodzą z hodowli, gdzie zostały poddane odczulaniu i wykazują się dużą cierpliwością wobec dzieci. Są to bardzo spokojne zwierzęta – pracujemy z nimi w ramach zajęć z alpakoterapii – indywidualnych i grupowych (w przedszkolach/szkołach).
Załoga
PSYCHOLOG Magdalena Olakowska Absolwentka psychologii, o specjalności Społeczna Psychologia Kliniczna, na UPS w Warszawie więcej
PSYCHOLOG Przemek Chojnacki Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności społeczna psychologia kliniczna.
więcej
PSYCHOLOG, TERAPEUTA SI Agnieszka Kornel Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na specjalności rodzinno-wychowawczej. więcej
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA Katarzyna Jaśkiewicz Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. więcej
RANDKI CZAS Anna Dąbrowska Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. więcej
ALPAKOTERAPEUTA Karolina Domagała Miłość do zwierząt objawiła się u niej, gdy już jako nastolatka pomagała w stadninach koni. więcej
PEDAGOG, TERAPEUTA SI Aleksandra Wojciechowska Magister oligofrenopedagogika i tyflopedagogika na UMCS w Lublinie. więcej
PSYCHOLOG Grażyna Fabiszewska Diagnozuje trudności szkolne i prowadzi zajęcia grupowe więcej

Komentarze

Co mówią o nas pacjenci... :)

Aktualności

Galeria

Kontakt

DANE KONTAKTOWE

NEWSLETTER

FORMULARZ KONTAKTOWY