Psychoterapia dla młodzieży i dorosłych

Wybierz psychologa, do którego chcesz się zapisać

PSYCHOLOG Klara Sztyler-Małek W 2006 roku ukończyła Szkołę Wyższą Psychologi Społecznej uzyskując tytuł magistra Psychologii.
PSYCHOLOG Przemek Chojnacki Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności społeczna psychologia kliniczna.

PSYCHOTERAPEUTA Adam Wolniak Magister psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.