DIAGNOZA

Wybierz psychologa, do którego chcesz się zapisać

PSYCHOLOG, TERAPEUTA SI Agnieszka Kornel Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na specjalności rodzinno-wychowawczej.